OSiR Świebodzice

OSiR Świebodzice
Zaplecze basenów otwartych
2012 rok
Pu = 550 m2