Hotel Polanica

Rozbudowa Hotelu Polanica
2019 rok
Pum = 2630 m2
Ilość apartamentów – 72
Parking podziemny na 72 auta
Wiata biesiadna na 100 użytkowników – 200 m2
Łącznik nadziemny 106 m2
Wizualizacje: Archipeka Wrocław