Adaptacja budynku mieszkalno-gospodarczego

Przecznica – adaptacja budynku mieszk-gospod. na dom mieszkalny
2007 rok
Pum – 240 m2