Dom pasywny

Coraz częściej, wybierając projekt domu, zwracamy uwagę na to, aby był nie tylko ładny i wygodny, ale także energooszczędny. Ostatnio osoby zainteresowane takim budowaniem elektryzuje nowa idea, która przyszła do nas z Zachodu: dom pasywny.

Budownictwo pasywne rozwija się przede wszystkim w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz w Skandynawii. Jest wspierane przez rządy tych krajów, które w swoich programach ochrony środowiska dążą do ograniczenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych. Tam powstały organizacje zajmujące się tą problematyką, poczynając od badań teoretycznych, poprzez projektowanie, certyfikowanie projektów, materiałów budowlanych i firm wykonawczych do realizacji i upowszechniania wiedzy na ten temat.

Wszystkie te działania są wspieranie poprzez tworzenie systemu korzystnych kredytów i ulg dla budujących. Pojęcie domu pasywnego zdefiniowano i ustalono jego standardy pod koniec lat 80-tych. Ogólnie rzecz biorąc, dom pasywny to taki, w którym przy zachowaniu komfortowego klimatu wnętrza bez aktywnego systemu ogrzewania i klimatyzacji, dom ogrzewa się i wychładza sam – czyli w sposób bierny. Zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania takiego domu nie powinno przekraczać poziomu 15 kWh/(m2/rok). Łączne zapotrzebowanie energii pierwotnej (słown.) na ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody oraz działanie urządzeń domowego użytku nie może przekraczać 120 kWh/(m2/rok). W założeniu pozostałą potrzebną część energii powinno się wyrównać z odnawialnych źródeł (słown).

W domach pasywnych łączne końcowe zapotrzebowanie energii jest czterokrotnie mniejsze niż w obecnie realizowanych budynkach niskoenergooszczędnych, a aż 8-10-krotnie niż w domach tradycyjnych, ale budowanych zgodnie z normami.

Jak to porównują Niemcy:

Czy budowanie domu pasywnego jest ekonomicznie uzasadnione, sprawdza się, porównując go z domem budowanym zgodnie z obowiązującymi normami zapotrzebowania na energię. Przyjmuje się, że tak jest, jeśli z prognoz i obliczeń wynika, że suma kosztów jego budowy i eksploatacji w ciągu 30 lat będzie równa sumie kosztów budowy i eksploatacji domu tradycyjnego.

Zobacz również:

http://arcada.com.pl/category/projekty-domow/domy-pasywne/P